GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Email:  hth-huongson-mnsontra@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0966133311

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn,có  phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục có chất lượng 
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh:

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị . Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo có chất lượng 
- Tổ chức ăn bán trú hai buổi /ngày
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Sơn Trà