Trường Mầm non Sơn Trà xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Sơn Trà, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn

100% CB, giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% CB, giáo viên, nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm

Sĩ số lớp học:

Nhóm trẻ 25-36 tháng: 25 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 3 tuổi: 43 cháu và 2 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 4 tuổi : 24 cháu và1 cô giáo

Lớp mẫu giáo 5 tuổi A: 23 cháu và 1 cô giáo

- Lớp mẫu giáo 5 tuổi B: 23 cháu và 2 cô giáo